Roster

#98 SASHA RONCHI
#98 SASHA RONCHI

#2  CRISTINA BULLO
#2 CRISTINA BULLO
#19 MONICA SCHUMACHER
#19 MONICA SCHUMACHER
#80 EMMA MONTALBETTI
#80 EMMA MONTALBETTI
#6 SARAH FERRARI (A)
#6 SARAH FERRARI (A)
#8 ANJA ZANETTI (A)
#8 ANJA ZANETTI (A)
#17 TAMARA ZANI
#17 TAMARA ZANI
#24 SUSAN CANONICA
#24 SUSAN CANONICA
#77 LEAH HUNKE
#77 LEAH HUNKE
#16 HEIDI BIASCA
#16 HEIDI BIASCA
#27 MARUSKA PICCOLI (A)
#27 MARUSKA PICCOLI (A)
#5 SCILLA IMPERATORI
#5 SCILLA IMPERATORI
#9 CELINE SCHUMACHER
#9 CELINE SCHUMACHER
#13 DAYANA FRANSCELLA - CALABRESI
#13 DAYANA FRANSCELLA - CALABRESI
#22 CLAUDIA CANTAMESSI
#22 CLAUDIA CANTAMESSI
#88 SAMANTHA CETTI
#88 SAMANTHA CETTIIL COMITATO

DMITRI TSYGOUROV
DMITRI TSYGOUROV
FRANCESCA ROSSI
FRANCESCA ROSSI
LAURA TRISCONI
LAURA TRISCONI
MARUSKA PICCOLI
MARUSKA PICCOLI


PROGRAMMI

I NOSTRI SOSTENITORI

Informazioni e contatti: girls@hcap-giovani.ch